Khach Sạn Lotus Da Nẵng

Giới thiệu: Khach sạn Lotus Da Nẵng tạm thời co 24 phong ngủ, 1 dại sảnh, 1 tầng dể xe hơi, 1 nha an + 1 phong họp va san chơi ngoai trời.

Khach sạn Lotus Da Nẵng tạm thời co 24 phong ngủ, 1 dại sảnh, 1 tầng dể xe hơi, 1 nha an +  1 phong họp va san chơi ngoai trời.

khach sạn fortuna ha nội tuyển dụng 2014 Lotus Da Nẵng toạ lạc tại Trung tam Thanh phố, kiến truc tan kỳ, dứng tren san chơi ngoai trời (tầng 8), bạn sẽ thấy ro toan cảnh thanh phố Da Nẵng va cac vung phụ cận,

Khach sạn Lotus Da Nẵng trang thiết bị hiện dại, tiếp don an cần va niềm nở

khach san tai bien hoa Lotus Da Nẵng rất han hạnh dược phục vụ quy khach!

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ phong

Phong hut thuốc

Thang may

WiFi

Diều hoa nhiệt dộ

Quan bar nhỏ

Tivi



Truyền hinh vệ tinh/cap

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)



Bai dỗ xe