Kredyt pod zastaw mieszkania - nowa propozycja dla osób zadłużonych


W nowoczesnych czasach wysoce zwiększyła się wartość informacji. Ta jednostka, która wie więcej i potrafi zrobić pożytek z tej wiedzy jest nadzwyczaj poszukiwanym typem pracownika na naszym rodzimym rynku pracy. Posiadana wiedza może być nam też wysoko korzystna w prywatnym życiu, nie tylko zawodowym. Dla wielu ludzi może okazać się zaskoczeniem informacja, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przekazany nie tylko przez bank ale także przez osobę prywatną.

Ogólnie zdołamy wyróżnić 2 rodzaje tego wariantu pożyczki lub kredytu (w języku codziennym przyjęły się obydwie nazwy). Są między nimi konkretne rozróżnienia, które posiadam nadzieję niniejszy materiał uwydatni. Bank jako organizacja finansowa udziela kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na nabycie domu, kupienie mieszkania itp.). Z tego też powodu zasoby pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko w sposób oznaczony w umowie kredytu. Bank chcąc ubezpieczyć zwrot udzielonego kredytu definiuje warunek polegający na dokonaniu wpisu w części IV KW posiadłości tj. hipoteka. Dzięki temu w momencie gdy kredyt nie będzie spłacony, będzie mógł w relatywnie krótkim czasie zaspokoić swoje roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Kredyt pod zastaw mieszkania to także pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym wypadku środki finansowe są udzielane za pośrednictwem prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest z kolei zatwierdzana kancelarii notarialnej. Dodatkowo pożyczkodawca posiada możliwość się zabezpieczyć przez wpis w części IV KW - hipoteka lub dziale II KW- własność.