Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego rodzaju umowa, której kluczowe warunki są określone w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to kwota przekracza 500 złotych koniecznie musi być stwierdzona pismem.

Nie licząc tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mogą dodać kolejne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które otrzymuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać szczególną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje określoną sumę gotówki (przeważnie są to sumy mniej więcej kilkunastu tysięcy zł) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę oddać razem z naliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie ma porządnej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi wyłącznie dostępną.