Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego typu umowa, której główne warunki są opisane w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i takiej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której suma przewyższa 500 zł winna być zatwierdzona pismem.

Prócz tego na bazie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dopisać następne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które to uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje zdefiniowaną sumę gotówki (w większości wypadków są to kwoty około kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę spłacić wraz z doliczonymi odsetkami za czas w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie ma odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie zdobędzie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie dostępną.