Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której to fundamentalne warunki są ustalone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej kwoty pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 zł koniecznie musi być stwierdzona pismem.

Prócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mogą dopisać następne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor przekazuje pewną kwotę pieniędzy (na ogół są to sumy rzędu kilkunastu tysięcy złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę oddać razem z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie uzyska. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi wyłącznie dostępną.