Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której fundamentalne zasady są określone w regulacjach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której suma przekracza 500 zł winna być zatwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dodać następne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które to uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki koniecznie musi zwracać wyjątkową uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje pewną sumę gotówki (zwykle są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę oddać razem z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie posiada należytej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie możliwą do uzyskania.