Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której główne zasady są ustalone w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której kwota przewyższa 500 złotych powinna być stwierdzona pismem.

Nie licząc tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dodać następne zasady. Na ogół są to odsetki, które otrzymuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (z reguły są to sumy mniej więcej kilkunastu tys. zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę zwrócić razem z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest zrozumiałym, że osoba z długami nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób wyłącznie dostępną.