Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego rodzaju umowa, której kluczowe zasady są wyznaczone w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 zł winna być zatwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają prawo dopisać następne zasady. Z reguły są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać szczególną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje ustaloną kwotę gotówki (z reguły są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tys. złotych) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę zwrócić wraz z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie dostanie. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie możliwą do uzyskania.