Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W chwili obecnej w naszym państwie stopień bezrobocia plasuje się niestety na względnie wysokim stopniu (teraz jest to około 12 %). Ciężko polemizować o rzetelności statystyk jednakże wolno nam przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Sytuacja osób nieposiadających pracy jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie uzyskują przychodów a z 2-giej nie mogą zaciągnąć żadnego pożyczki mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług pieniężnych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to z pewnością świetna informacja dla każdej osoby, jaka nie ma zatrudnienia a występują u niej niespodziewane wydatki np. potrzeba naprawy piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny rodzaj kredytu a któregoż otrzymanie wiąże się z zespołem wymogów jakie wskazane jest spełnić. W 1szej kolejności trzeba zakomunikować, iż taki kredyt to standardowe zobowiązanie prezentowane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych poświadczenia o przychodach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. złotych zarobku na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny też dla osób które nie mają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.