Khach sạn Swiss Village Resort Spa Mui Ne

Giới thiệu: Swiss Village Resort Spa co cac tiện nghi va dịch vụ rất da dạng gop phần dem dến cho Quy khach một kỳ nghỉ thu vị va nhiều thuận tiện, dap ứng cac nhu cầu của Quy khach.

Swiss Village Resort Spa dược bao bọc bởi khach sạn thắng lợi da lạt bui thi xuan rừng dừa tren bờ biển rieng biệt với bờ cat trắng mịn mang. Với những mai vom cong cong dược lat ngoi truyền thống va những cột trụ tron. Tuy nhien cac tiện nghi trong phong dều hiện dại theo tieu chuẩn quốc tế.

Swiss Village Resort Spa co cac tiện nghi va dịch vụ rất da dạng gop phần dem dến cho Quy khach một kỳ nghỉ thu vị va nhiều thuận tiện, dap ứng cac nhu cầu của Quy khach.

Vị tri

Resort cach san ga khoảng 12km, va cach Dồi Cat khoảng 12km.

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cho thue xe dạp

Cửa hang

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach sạn/san bay

Ket an toan

Người giữ cửa

Nha hang

Phong gia dinh

Quan bar cạnh bể bơi

Quan bar/tiệm rượu

Salon

Thang may

Thiết bị cho cuộc họp

Thiết bị cho khach sạn da lạt người tan tật

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Ao choang tắm

Ban

Ban cong/san thượng

Ban ủi

Bể bơi rieng

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Tủ lạnh

Voi hoa sen

Voi hoa sen va bồn tắm rieng biệt

Bai biển rieng

Bể bơi (trẻ em)

Bể bơi ngoai trời

Cau lạc bộ trẻ em

Jacuzzi

Mat xa

Phong tắm hơi

San tennis

Spa

Thiết bị tập thể dục

Vườn

Internet khong day (co phi)

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe