Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tej chwili w naszym kraju stopień bezrobocia plasuje się niestety na stosunkowo dużym poziomie (obecnie jest to w przybliżeniu dwanaście %). Trudno mówić o wiarygodności danych pomimo tego jesteśmy wstanie przyjąć, że są one bliskie rzeczywistości. Położenie jednostek nieposiadających pracy jest o tyle trudna, iż z jednej strony nie pozyskują przychodów a z drugiej nie mają szansy zaciągnąć jakiegokolwiek pożyczki posiadając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie ujawnił się na rynku usług kredytowych kompletnie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to z pewnością dobra informacja dla każdej osoby, która nie ma pracy a nadchodzą u niej niespodziewane koszty np. przymus wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a którego uzyskanie łączy się z szeregiem wymagań które trzeba wykonać. W pierwszej kolejności wypada powiedzieć, że taki kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na bazie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy kwotę 2 tys. pln zarobku na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w trakcie starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny także dla osób które to nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.