Kredyt pod zastaw mieszkania najbardziej atrakcyjne propozycje na rynku.


W nowoczesnych czasach wysoce zwiększyła się cena informacji. Ta osoba, która to wie więcej i zdoła zrobić pożytek z tej wiedzy jest niezmiernie poszukiwanym rodzajem pracownika na naszym polskim rynku pracy. Wiedza którą posiadamy może być nam też w dużym stopniu użyteczna w osobistym życiu, nie tylko zawodowym. Dla dużej liczby osób może okazać się szokiem wiadomość, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przyznany nie tylko poprzez bank ale także poprzez osobę prywatną.

Ogólnie zdołamy wyróżnić dwa rodzaje tego typu pożyczki lub kredytu (w języku potocznym zadomowiły się obie nazwy). Są między nimi określone rozróżnienia, które to posiadam nadzieję poniższy artykuł uwydatni. Bank jako firma finansowa użycza kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na nabycie domu, zakupienie mieszkania itp.). Z tej też przyczyny środki pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko w sposób oznaczony w umowie kredytowej. Bank chcąc zabezpieczyć spłatę przyznanego kredytu definiuje warunek polegający na dokonaniu wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych nieruchomości tj. hipoteka. Dzięki temu w chwili kiedy kredyt nie będzie spłacany, będzie mógł w stosunkowo krótkim czasie spełnić swe roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Kredyt pod zastaw mieszkania to także pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym wypadku środki finansowe są przekazywane za pośrednictwem prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest natomiast podpisywana u notariusza. Dodatkowo pożyczkodawca będzie w stanie się ubezpieczyć poprzez zapis w części IV ksiąg wieczystych - hipoteka lub dziale II KW- własność.