Tặng 1.000.000 dồng cho phai dẹp nhan sự kiện 8/ba

TransViet Travel ưu dai gia tour cho hết phụ phai nữ từ nay tới ngay bảy/ba. 

Tour Nhật Bản ngắm hoa anh dao

Gia gốc: ba lam.990.000 dồng

Thiệt hại ưu dai: ba bốn.990.000 dồng

Tour thời diểm nay, ben ngoai những tour thường lệ giống như Thai Lan, Singapore, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc)… du khach co bổ sung them sự lựa chọn hữu ich với sử dụng thời diểm hoa anh dao Nhật Bản - Han Quốc. Dặc biệt, dang ky tour từ nay dến ngay bảy/3, phai nữ sẽ dược hưởng sự kiện ưu dai “Tặng tới một triệu dồng cho phụ phai nữ nhan sự kiện tam/ba”, ap dụng cho cac tour khởi hanh từ TP HCM va Ha Nội bởi TransViet Travel tổ chức.

Khởi hanh từ TP HCM

- Bangkok - Pattaya nam ngay hoặc sau ngay, thiệt hại từ 4 bảy,9 chin triệu dồng

- Campuchia ba ngay hoặc 4 bảy ngay, gia trị từ hai,bốn chin triệu dồng

- Singapore - Sentosa ba ngay hoặc 4 bảy ngay, thiệt hại từ sau,chin mươi chin triệu dồng

- Singapore - Malaysia nam ngay, từ 10,4 chin triệu dồng

- Malaysia 4 mươi bảy ngay, từ 4 mươi bảy,9 mươi 9 triệu dồng

- HongKong - Disneyland bốn bảy ngay: Từ 11,chin mươi chin triệu dồng

- HongKong - Quảng Chau - Thẩm Quyến nam ngay, từ 11,9 chin triệu dồng

- Indonesia 4 ngay, từ mười,4 chin triệu dồng

- Myanmar bốn bảy ngay, từ 13,chin chin triệu dồng

- Dubai - Abu Dhabi - Sharjah 5 ngay, từ 2 mươi bảy,9 mươi chin triệu dồng

Khac biệt, chum tour hoa anh dao dang hấp dẫn vo cung cho rất nhiều du khach Việt Nam:

- Nhật Bản: Tokyo - Hakone - Kawaguchiko - Nagoya - Kyoto - Kobe - Osaka - Ibaraki 6 ngay hoặc 7 ngay, chi phi từ ba mươi bốn,chin mươi chin triệu dồng

- Han Quốc: Seoul - Nami - Lotte World 5 ngay, chi phi từ 17,9 mươi 9 triệu hoặc Jeju - Seoul - Nami - Everland 5 ngay hoặc 6 ngay, gia từ 19,chin mươi chin triệu dồng

- Lien tuyến Han Quốc - Nhật Bản: Tokyo - Hawaguchiko - Nui Phu Si Hakone - Osaka - Kyoto - Seoul - Everland - Nanta show: từ 43,chin chin triệu dồng

Khởi hanh 10 dia diem khong the bo qua khi du lich Campuchia từ Ha Nội

- Bangkok - Pattaya 5 ngay, từ nam,chin triệu dồng

- Singapore - Sentosa bốn mươi bảy ngay, từ một chục,chin triệu dồng

- Malaysia - Singapore 7 ngay, từ xii,nam triệu dồng

- Thượng Hải - Hang hoa Chau - To Chau - Bắc Kinh bảy ngay từ 12,nam triệu dồng

- To Chau - Hang Chau - Tay Dường Cổ Trấn - Thượng Hải nam ngay từ chục,chin mươi chin triệu dồng

- HongKong - Disneyland 4 mươi 7 ngay, từ xii,9 chin triệu dồng

- Myanmar bốn bảy ngay, từ xi,9 triệu dồng

- Dubai - Abu Dhabi 6 ngay, từ 3 ba,chin triệu dồng

Chum tour Hoa Anh Dao hiện dang cuốn hut vo cung cho rất nhiều du khach Việt Nam:

- Nhật Bản: Tokyo - Hakone - Kawaguchiko - Nagoya - Kyoto - Kobe - Osaka - Ibaraki 6 ngay hoặc bảy ngay, gia cả từ ba lam,3 triệu dồng

- Han Quốc: Seoul - Jeju - Nami 5 ngay, từ 2 chin,chin triệu dồng

Lien hệ TransViet Travel:

Van phong TP HCM: một tram bảy mươi-172 Nam Kỳ Khởi Nghia, phường sau, quận 3. Diện thoại: (08) 3930 3044. Hộp thư: [email protected]

Van chỗ Ha Nội: tầng 4, chin Dao Duy Anh, Quận Dống Da. Diện thoại: (04) 3936 6777. Hộp thư: [email protected]

Kia số tour hỏi tham cho du khach (gia cả trọn goi da ap dụng ưu dai, gồm co thuế va phi). Xem tại website: www.transviet.com.vn

polyad

polyad

polyad

polyad