Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W chwili obecnej w naszym kraju stopień bezrobocia plasuje się niestety na względnie wysokim stopniu (obecnie jest to około dwanaście %). Ciężko mówić o rzetelności danych mimo to możemy przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Sytuacja osób nieposiadających pracy jest o tyle ciężka, że z jednej strony nie mają dochodów a z 2-giej nie są w stanie zaciągnąć jakiegokolwiek kredytu mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie pojawił się na rynku usług pożyczkowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to na pewno dobra wiadomość dla każdej osoby, jaka nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej niespodziewane wydatki np. przymus wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny typ kredytu a któregoż otrzymanie łączy się z szeregiem wymogów które przychodzi wykonać. W 1szej kolejności trzeba zakomunikować, iż taki kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. złotych zarobku netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny także dla osób które nie mają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.