Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której to podstawowe warunki są opisane w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 zł winna być stwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołożyć kolejne warunki. Najczęściej są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje pewną kwotę pieniędzy (na ogół są to kwoty mniej więcej kilkunastu tys. pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się udzieloną pożyczkę zwrócić razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie ma solidnej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi jedynie dostępną.