Pożyczka pod zastaw nieruchomości - podstawowe informacji i warunki udzielenia


Pożyczki pod zastaw nieruchomości są relatywnie oryginalną propozycją na rodzimym rynku usług finansowych. Jednakże w swojej własnej budowie przypomina już świetnie nam znajome kredyty bankowe przydzielane przez zwyczajne banki. Warto jednakże wskazać na parę istotnych rozbieżności.

Główna z nich to podmiot, jaki to jest w stanie udzielić kwotę wnioskowanej pożyczki. Gdy przy zwykłym kredycie bankowym tym podmiotem jest bank to jeśli mówimy o pożyczkach pod zastaw nieruchomości to jest to już inwestor prywatny. Przeważnie jest to osoba fizyczna która prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie udzielania pożyczek lub pośredniczenia w zbywaniu nieruchomości.

Weryfikacja historii kredytowej ewentualnego pożyczkobiorcy to kolejna rozbieżność między pożyczką pod zastaw nieruchomości a kredytem hipotecznym pod zastaw działki budowlanej. Bankowe instytucje finansowe pragnąc utrzymać zdrową politykę kredytową są zobligowane do analizowania i weryfikacji osób, które to są zainteresowane kredytem. Dzięki temu mogą mieć, chociaż statystyczne podstawy aby domniemywać, że kredyt będzie spłacany w sposób właściwy.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości opiera się na nieco innych zasadach. Pożyczkodawca nie posiada bowiem szansy przetestowania potencjalnej jednostki zainteresowanej pozyskaniem pożyczki. Nie ma dostępu do Biura Informacji Kredytowej czyli do fundamentalnego narzędzia jakim dysponują banki. Z związku z tym wymagane jest stosowanie solidnych zabezpieczeń spłaty pożyczki