Pożyczka pod zastaw nieruchomości jako łatwy sposób na wyjście z zadłużenia


Pożyczki pod zastaw nieruchomości są dość świeżą ofertą na polskim rynku ofert kredytowych. Choć w swej konstrukcji przypomina już świetnie nam znajome kredyty bankowe udzielane przez standardowe banki. Przychodzi jednak wskazać na kilka fundamentalnych różnic.

Kluczowa z nich to podmiot, który jest w stanie udzielić kwotę wnioskowanej pożyczki. Gdy przy zwykłym kredycie bankowym tym podmiotem jest bank to jeśli rozmawiamy o pożyczkach pod zastaw nieruchomości to jest to już podmiot prywatny. Zazwyczaj jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie przyznawania pożyczek lub pośredniczenia w sprzedaży nieruchomości.

Weryfikacja historii kredytowej ewentualnego pożyczkobiorcy to kolejna różnica między pożyczką pod zastaw nieruchomości a kredytem hipotecznym pod zastaw działki budowlanej. Bankowe instytucje finansowe pragnąc podtrzymać zdrową politykę kredytową są obowiązane do analizowania i weryfikacji osób, jakie to są zainteresowane otrzymaniem kredytu. Dzięki temu mogą mieć, chociażby statystyczne podstawy aby domniemywać, że kredyt będzie opłacany w sposób należyty.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości działa na nieznacznie innych zasadach. Pożyczkodawca nie ma bowiem możliwości sprawdzenia ewentualnej jednostki zainteresowanej pozyskaniem pożyczki. Nie ma dostępu do Biura Informacji Kredytowej innymi słowy do fundamentalnego narzędzia jakim dysponują bankowe instytucje finansowe. Z związku z tym wymagane jest używanie stałych gwarancji spłacenia pożyczki