Kredyt pod zastaw mieszkania - nowa propozycja dla osób zadłużonych


W obecnych czasach wysoce zwiększyła się cena informacji. Ta osoba, która wie więcej i zdoła zrobić pożytek z tej wiedzy jest nadzwyczaj poszukiwanym rodzajem pracownika na naszym rodzimym rynku pracy. Posiadana wiedza jest w stanie być nam również wysoko przydatna w osobistym życiu, nie tylko zawodowym. Dla wielu ludzi może okazać się szokiem wiadomość, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przyznany nie tylko przez bank ale również poprzez osobę prywatną.

Ogólnie możemy wyróżnić 2 rodzaje tego typu pożyczki lub kredytu (w języku potocznym przyjęły się obie nazwy). Są między nimi ustalone rozróżnienia, które mam nadzieję niniejszy artykuł uwypukli. Bank jako organizacja finansowa użycza kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na kupno domu, kupienie lokalu mieszkalnego itp.). Z tej też przyczyny środki pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko w sposób oznaczony w umowie kredytu. Bank chcąc zabezpieczyć spłatę przyznanego kredytu stawia warunek polegający na dokonaniu zapisu w dziale IV ksiąg wieczystych nieruchomości tj. hipoteka. Dzięki temu w chwili kiedy kredyt nie będzie spłacony, będzie mógł w stosunkowo krótkim czasie zaspokoić swe roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.
pozyczka hipoteczna PureVolume™ | We’re Listening To You
Kredyt pod zastaw mieszkania to także pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym wypadku pieniądze są udzielane za pośrednictwem prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest natomiast zatwierdzana kancelarii notarialnej. Oprócz tego pożyczkodawca ma możliwość się zabezpieczyć poprzez zapis w dziale IV ksiąg wieczystych - hipoteka lub dziale II KW- własność.