Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W chwili obecnej w naszym własnym państwie poziom bezrobocia plasuje się niestety na stosunkowo wysokim stopniu (w tym momencie jest to mniej więcej dwanaście procent). Ciężko mówić o rzetelności danych jednak możemy przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Sytuacja jednostek bezrobotnych jest o tyle trudna, iż z jednej strony nie posiadają przychodów a z drugiej nie mogą zaciągnąć jakiegokolwiek kredytu mając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w minionym czasie pokazał się na rynku usług pożyczkowych kompletnie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to na pewno dobra informacja dla każdej osoby, która nie ma pracy a nadchodzą u niej nieprzewidziane wydatki np. potrzeba wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny rodzaj kredytu a którego otrzymanie łączy się z szeregiem wymagań jakie trzeba wykonać. W 1-szej kolejności wypada zakomunikować, że tego typu kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, iż ze względów obiektywnych poświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy sumę 2 tys. pln zarobku netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny także dla osób które nie posiadają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.