Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tym momencie w naszym własnym kraju wysokość bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo dużym pułapie (w tej chwili jest to mniej więcej 12 %). Trudno polemizować o rzetelności statystyk ale możemy przyjąć, że są one bliskie rzeczywistości. Sytuacja ludzi nieposiadających pracy jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie pozyskują przychodów a z drugiej nie mogą zaciągnąć żadnego kredytu mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie pojawił się na rynku usług kredytowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to na pewno wspaniała wiadomość dla każdej osoby, która to nie ma pracy a występują u niej niespodziewane koszty np. konieczność wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny rodzaj kredytu a któregoż dostanie wiąże się z szeregiem wymagań które powinno się wykonać. W 1-szej kolejności trzeba zakomunikować, iż tego rodzaju kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o zarobkach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy sumę 2 tys. zł zarobku na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach w chwili starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.