Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której zasadnicze zasady są opisane w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której kwota przewyższa 500 złotych winna być zatwierdzona pismem.

Prócz tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dołożyć kolejne warunki. Z reguły są to odsetki, które uzyskuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki musi zwracać wyjątkową uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna przekazuje pewną kwotę pieniędzy (z reguły są to sumy mniej więcej kilkunastu tys. złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę zwrócić wraz z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, że osoba z długami nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie zdobędzie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi jedynie dostępną.