Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tym momencie w naszym państwie wysokość bezrobocia plasuje się niestety na dość wysokim stopniu (obecnie jest to około 12 proc.). Niełatwo mówić o rzetelności statystyk ale jesteśmy wstanie przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie jednostek nieposiadających pracy jest o tyle ciężka, iż z jednej strony nie posiadają przychodów a z 2-giej nie są w stanie zaciągnąć żadnego kredytu posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie ujawnił się na rynku usług pieniężnych kompletnie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to z pewnością świetna wiadomość dla każdej osoby, która to nie ma zatrudnienia a nadchodzą u niej niespodziewane wydatki np. konieczność wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny rodzaj kredytu a któregoż zdobycie wiąże się z zespołem wymogów jakie wskazane jest spełnić. W 1szej kolejności należy powiedzieć, że tego rodzaju kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na bazie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy kwotę 2 tys. zł zarobku netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o kredyt). http://podzastaw.org
PureVolume™ | We’re Listening To You
Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny także dla osób które to nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu Polaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania żadnych składek.