Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której główne zasady są określone w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność konkretnej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której suma przekracza 500 zł powinna być stwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dopisać kolejne warunki. Na ogół są to odsetki, które to dostaje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy. http://podzastaw.org http://kathaarina.hatenablog.com

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (z reguły są to kwoty około kilkunastu tys. pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę spłacić wraz z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi wyłącznie dostępną.