Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W tym momencie w naszym własnym państwie wysokość bezrobocia utrzymuje się niestety na dość wysokim pułapie (aktualnie jest to około 12 procent). Niełatwo mówić o rzetelności statystyk niemniej jednak wolno nam przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie ludzi bezrobotnych jest o tyle trudna, iż z jednej strony nie pozyskują zarobków a z drugiej nie są w stanie zaciągnąć jakiegokolwiek kredytu posiadając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług finansowych kompletnie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to z pewnością dobra informacja dla każdej osoby, która nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej nagłe koszty np. przymus wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a któregoż zdobycie wiąże się z zespołem wymogów jakie przychodzi wykonać. W 1-szej kolejności należy stwierdzić, że tego rodzaju kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o zarobkach uzyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy kwotę 2 tys. złotych zarobku netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach w trakcie starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które to nie posiadają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie oszukujemy się, wielu Polaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.