Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której podstawowe warunki są wyznaczone w regulacjach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 zł koniecznie musi być zatwierdzona pismem.

Prócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mogą dołączyć kolejne warunki. Z reguły są to odsetki, które to dostaje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje określoną sumę pieniędzy (zwykle są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tys. złotych) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę oddać wraz z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie ma właściwej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie możliwą do uzyskania.