Ở khach sạn miễn phi nếu co 2000 bạn tren Facebook

Day la goi khuyến mại dặc biệt của khach sạn Nordic Light ở Stockholm, Thụy Diển mang ten “Social Network as Currency” (Dổi mạng xa hội thanh tiền). Dể co dược phong ở miễn phi trị gia 230 bảng Anh, bạn phải co nhiều bạn khach sạn da lạt gần chợ dem tren Facebook va người theo doi tren Instagram, dồng thời phải dang bai thường xuyen, tag khach sạn va gắn hashtag #nordiclighthotel.Khach hang dap ứng dược yeu cầu nay sẽ co 7 dem miễn phi trong một nam. Diều kiện la bạn phải like Facebook của khach sạn, viết chia sẻ khi dặt chỗ, check-in va check-out kem ten khach sạn.Khach sạn con danh mức gia ưu dai dối với những người co lượng fan thấp hơn, cụ thể la giảm gia 15% cho người khach sạn Da Lạt co 1.500 bạn tren Facebook, 10% cho 1.000 bạn va 5% cho 500 bạn. Tương tự, người co 15.000 fan tren Instagram dược giảm 15%, 10.000 fan dược giảm 10%, va 5.000 fan dược giảm 5%. Một vai hinh ảnh của khach sạn Nordic Light:

Ở khach sạn miễn phi nếu co 2000 bạn tren Facebook

Ở khach sạn miễn phi nếu co 2000 bạn tren Facebook

Ở khach sạn miễn phi nếu co 2000 bạn tren Facebook

Ở khach sạn miễn phi nếu co 2000 bạn tren Facebook

Dịch vụ khach sạn an theo phim nongMột khach sạn ở Scotland quảng cao dịch vụ phong gồm cong tay, day da, bồn tắm champagne an theo bộ phim người lớn “50 Shades of Grey”.6 khach sạn co view xấu nhất thế giớiSau khi xem tổng kết dưới day của 163 Travel, ắt hẳn bạn sẽ cang thấy tầm quan trọng của view khi chọn khach sạn luc di du lịch.

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 16:50 - 27/11/2014

Thuy Nguyễn