Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której główne zasady są ustalone w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność konkretnej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której suma przewyższa 500 zł powinna być stwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dopisać następne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które otrzymuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor przekazuje ustaloną sumę gotówki (na ogół są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tys. pln) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę oddać wraz z doliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba z długami nie posiada solidnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi wyłącznie możliwą do uzyskania.