Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której to kluczowe warunki są wyznaczone w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność danej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i takiej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której to suma przekracza 500 zł koniecznie musi być stwierdzona pismem.

Nie licząc tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mogą dołożyć kolejne warunki. Na ogół są to odsetki, które uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać szczególną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje określoną kwotę gotówki (przeważnie są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tyś zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się udzieloną pożyczkę oddać wraz z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie ma porządnej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi jedynie dostępną.