Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której fundamentalne warunki są określone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której kwota przewyższa 500 złotych koniecznie musi być zatwierdzona pismem.

Nie licząc tego na bazie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dołożyć kolejne zasady. Najczęściej są to odsetki, które przyjmuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać szczególną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor przekazuje pewną kwotę gotówki (na ogół są to kwoty około kilkunastu tys. złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę oddać wraz z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie posiada porządnej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie zdobędzie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi wyłącznie możliwą do uzyskania.