Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W chwili obecnej w naszym kraju stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na dość wysokim stopniu (w tej chwili jest to w przybliżeniu 12 procent). Ciężko polemizować o wiarygodności statystyk ale wolno nam przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja ludzi nieposiadających pracy jest o tyle ciężka, iż z jednej strony nie uzyskują zarobków a z 2-giej nie mają szansy zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w minionym czasie pojawił się na rynku usług kredytowych całkowicie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to z pewnością świetna informacja dla każdej osoby, jaka nie ma pracy a występują u niej nagłe koszty np. konieczność wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny typ kredytu a któregoż otrzymanie łączy się z szeregiem wymagań które pozostaje spełnić. W 1szej kolejności wypada powiedzieć, iż tego typu kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy sumę 2 tys. złotych przychodu na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które nie mają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.