Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego typu umowa, której zasadnicze zasady są ustalone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej kwoty pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której to kwota przekracza 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mogą dopisać następne zasady. Najczęściej są to odsetki, które uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor przekazuje pewną kwotę pieniędzy (przeważnie są to sumy około kilkudziesięciu tyś zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się udzieloną pożyczkę opłacić razem z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób jedynie możliwą do uzyskania.