Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tym momencie w naszym kraju wysokość bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie wysokim poziomie (w obecnej chwili jest to mniej więcej 12 %). Trudno polemizować o wiarygodności danych ale możemy przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja ludzi bezrobotnych jest o tyle dokuczliwa, że z jednej strony nie pozyskują dochodów a z 2-iej nie mają szansy zaciągnąć żadnego kredytu mając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie ujawnił się na rynku usług kredytowych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to na pewno świetna informacja dla każdej osoby, która nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej nieprzewidziane koszty np. potrzeba wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny typ kredytu a którego otrzymanie wiąże się z szeregiem wymagań które powinno się spełnić. W 1szej kolejności trzeba zakomunikować, że tego typu kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o zarobkach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy sumę 2 tys. zł przychodu na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie posiadają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.