Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W chwili obecnej w naszym własnym kraju poziom bezrobocia utrzymuje się niestety na relatywnie znacznym stopniu (teraz jest to blisko dwanaście procent). Trudno polemizować o wiarygodności danych niemniej jednak jesteśmy wstanie przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja osób nieposiadających pracy jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie mają dochodów a z 2-giej nie mogą zaciągnąć jakiegokolwiek kredytu posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w minionym czasie pokazał się na rynku usług kredytowych całkowicie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to z pewnością znakomita informacja dla każdej osoby, która to nie posiada zatrudnienia a występują u niej nagłe koszty np. potrzeba naprawy piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny wariant kredytu a któregoż otrzymanie łączy się z zespołem wymagań które powinno się wykonać. W pierwszej kolejności należy zakomunikować, iż tego typu kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy sumę 2 tys. zł dochodu netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny też dla osób które nie mają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.