Khach sạn Binh Minh II

Khach sạn Binh Minh II

Dịa chỉ: Số 01 Thủ Dầu Một, Sapa , Lao Cai

Tel: 020 3871142

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/sapa/khach-san-binh-minh-ii.html

Số phong:

var num_image = 10

Khach sạn Binh Minh 2 (Sapa) .nằm tại vị tri trung tam thị trấn Sapa dược xay dựng tren tổng diện tich hơn 1.200 m2 ,với 27 phong nghỉ khep kin tiện Khach san N-T nghi ,tầng 1 co hai phong phục vụ lượng khach an dến 250 thực khach với dội ngu dầu bếp da co nhiều nam kinh nghiệm chế biến cac mon an Au ,A va cac mon an dặc sản của vung Tay Bắc . Khach sạn Binh Minh6 (Sapa) la diểm dừng chan, nghỉ ngơi thuận tiện dể du khach di chợ mua sắm va lựa chọn dịch vụ trong trung tam, dặc biệt với dịch vụ thuốc tắm người Dao Dỏ tại tầng 4 Khach sạn sẽ giup quy khach thư gian hết mệt mỏi trong những chuyến tham quan dai ngay.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Khach sạn gồm 27 phong dược trang bị dầy dủ tiện nghi dầy dủ, hiện dại dể phục vụ du khach.

Tiện nghi phong ( Khep kin)

 

    * Nong lanh.

    * Truyền hinh vệ tinh

    * Phong tắm tư nhan

    * Diện thoại IDD

    * Ca phe

    * Minibar

 Dặt ngay

    * Hệ thống WiFi tốc dộ cao

    * Thu dổi ngoại tệ

    * Nha hang va quầy bar  250 chỗ ngồi

    * Cho thue xe mo to - o to

    * Dịch vụ giặt ủi/la kho

    * Dịch vụ dưa don ra ga

    * Dịch vụ ve tau

    * Tổ chức cac tour du lịch

    * Dịch vụ tắm la thuốc dan tộc Dao dỏ- massager

    * Thủ tục tham quan: Lao cai -Ha khẩu -Van nam - Trung Quốc