Kredyt bez bik nowatorski rozwiązanie dla dłużników


Każda osoba, która to choć raz w całym swym życiu miała zetknięcie z bankami z całą pewnością słyszała sformułowanie BIK. Dla sporej liczby kredytobiorców jest to czarna księga dłużników w której to pod żadnym pozorem nie chcieli by się znaleźć a dla innych jest to niewiele informujący skrót zaczerpnięty z terminologii kretytowej, który przeciętnemu klientowi nic nie mówi. Tym w wyższym stopniu określenie kredyt bez bik.

W zwięzłym paragrafie postaramy się naszym użytkownikom objaśnić te fundamentalne określenia. BIK to Biuro Informacji Kredytowej czyli instytucja, która została stworzona przez Związek Banków Polskich u zarania lat 90-tych, w krótkim czasieo po naszej transformacji ekonomiczno-ustrojowej. Był to wyraźny krok jaki uczyniły banki żeby strategia kredytowa była przeprowadzana na właściwych regułach. BIK jest to wewnętrzny rejestr informacji do której wejście mogą mieć tylko i wyłącznie banki. Przenikają do niej informacje o tym, iż ubiegamy się o kredyt/pożyczkę, spłacamy lub też nie spłacamy ustalonego zobowiązania jak również znajduję się tam nasz scoring czyli stopień punktów, które to dostajemy za konkretne działania.

Kredyt bez bik jak bez problemu możemy się domyśleć jest to kredyt jaki mamy możliwość zdobyć bez oceny danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej. Tego rodzaju usługą są zainteresowane przede wszystkim osoby, które to nie radzą sobie ze spłatą swych zadłużeń i dosyć często mają widoczne spóźnienia. Powinno się tutaj powiedzieć, że tego rodzaju kredyty choć od strony prawnej powinny się określać pożyczkami są dawane poprzez podmioty pozabankowe.