Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W chwili obecnej w naszym własnym państwie stopień bezrobocia plasuje się niestety na stosunkowo znacznym poziomie (w tej chwili jest to około 12 proc.). Trudno polemizować o wiarygodności statystyk jednak możemy przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie osób bezrobotnych jest o tyle dokuczliwa, że z jednej strony nie pozyskują zarobków a z drugiej nie mają możliwości zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług finansowych całkowicie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to na pewno wspaniała informacja dla każdej osoby, która to nie ma zatrudnienia a występują u niej niespodziewane wydatki np. przymus wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny rodzaj kredytu a któregoż uzyskanie wiąże się z zespołem wymogów które to wskazane jest wykonać. W 1-szej kolejności trzeba powiedzieć, iż tego rodzaju kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na bazie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o zarobkach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. pln przychodu netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.