Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tej chwili w naszym własnym państwie stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo dużym poziomie (w obecnej chwili jest to około 12 proc.). Trudno polemizować o wiarygodności statystyk ale jesteśmy wstanie przyjąć, że są one bliskie rzeczywistości. Położenie osób bezrobotnych jest o tyle dokuczliwa, iż z jednej strony nie posiadają przychodów a z drugiej nie mogą zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług finansowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. http://podzastaw.org można zajrzeć tutaj

Jest to na pewno wspaniała wiadomość dla każdej osoby, jaka nie posiada zatrudnienia a występują u niej niespodziewane koszty np. konieczność wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny rodzaj kredytu a któregoż zdobycie wiąże się z zespołem wymagań jakie trzeba spełnić. W pierwszej kolejności należy powiedzieć, iż taki kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na bazie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych poświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy sumę 2 tys. zł dochodu na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach podczas starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny także dla osób które nie mają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.