Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tym momencie w naszym własnym państwie poziom bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo wysokim stopniu (w obecnej chwili jest to blisko dwanaście proc.). Ciężko mówić o wiarygodności danych niemniej jednak możemy przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja ludzi bezrobotnych jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie mają przychodów a z drugiej nie są w stanie zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania posiadając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie ujawnił się na rynku usług finansowych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to z pewnością dobra wiadomość dla każdej osoby, która to nie posiada pracy a nadchodzą u niej niespodziewane koszty np. przymus naprawy piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a którego otrzymanie łączy się z zespołem wymagań które to trzeba wykonać. W 1szej kolejności należy zakomunikować, iż taki kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy sumę 2 tys. zł przychodu netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach w trakcie starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny też dla osób które to nie mają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.