Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której fundamentalne zasady są opisane w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to suma przewyższa 500 zł winna być zatwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dopisać następne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (na ogół są to kwoty około kilkunastu tyś zł) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę zwrócić razem z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie posiada właściwej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi jedynie możliwą do uzyskania.