Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego typu umowa, której główne zasady są ustalone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej kwoty pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 zł winna być stwierdzona pismem. Pożyczki pod zastaw nieruchomości - Podzastaw.org

Prócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dopisać kolejne warunki. Przeważnie są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać specjalną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym typem umowy. http://ebuskgenia.hatenablog.com/entry/2015/04/11/205713

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor przekazuje określoną kwotę gotówki (na ogół są to kwoty rzędu kilkunastu tyś pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę zwrócić razem z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie zdobędzie. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi jedynie dostępną.