Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W tej chwili w naszym własnym państwie stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na relatywnie znacznym poziomie (w tym momencie jest to w przybliżeniu 12 %). Niełatwo mówić o wiarygodności danych ale jesteśmy wstanie przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Sytuacja ludzi bezrobotnych jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie mają przychodów a z 2-giej nie mają możliwości zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w minionym czasie ujawnił się na rynku usług pożyczkowych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to na pewno świetna informacja dla każdej osoby, jaka nie ma zatrudnienia a występują u niej nieprzewidziane koszty np. przymus naprawy piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny wariant kredytu a któregoż zdobycie łączy się z szeregiem wymogów które to wskazane jest wykonać. W pierwszej kolejności wypada stwierdzić, iż taki kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o zarobkach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. zł dochodu netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny też dla osób które nie mają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.