Khach sạn Thanh Binh 3

Khach sạn Thanh Binh 3

Dịa chỉ: 42A - 42B Lữ Gia, P.15, Q.11, Hồ Chi Minh

Tel: 08 38655478 - 38649673

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/tp-ho-chi-minh/khach-san-thanh-binh-3.html

Số phong: 33

var num_image = 10

Khach sạn co 5 tàng với 33 phong dạt tieu chuản quóc té (tương dương 3 sao), phục vụ bữa sang, cung cáp sự lựa chọn da dạng vè dịch vụ phong, két Khach san Cuong Long nói internet miẽn phi.

 

Bao gồm 3 loại phong:

-    Phong Standard

-    Phong Deluxe

-    Phong Deluxe Family

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Khach sạn co 33 phong dược phan loại theo 3 hạng: Standard, Deluxe va Deluxe Family. Sự phói hợp hai hoa giữa phong cach thiét ké truyèn thóng va cơ sở vạt chát hiẹn dại tạo khong khi ám ap va thoải mai cho mõi phong.

 

Phong Standard

Diện tich phong: 18m2

Phong gồm 1 giường doi

May lạnh

Mini Bar

Tivi truyền hinh cap tren 70 kenh

Diện thoại IDD

Tắm nong lạnh

Phong Deluxe

Diện tich phong: 25m2

Phong gồm 1 giường doi, 1 giường dơn

May lạnh

Mini Bar

Tivi truyền hinh cap tren 70 kenh

Diện thoại IDD

Tắm nong Cửu Long Resort lạnh

View thoang mat, rộng rai

Phong Deluxe Family

Diện tich phong: 30m2

Phong gồm 2 giường doi

May lạnh

Mini Bar

Tivi truyền hinh cap tren 70 kenh

Diện thoại IDD

Tắm nong lạnh

May sấy toc

Binh dun nước nong

View thoang mat, rộng rai

 Dặt ngay

-    Dịch vụ giặt ủi

-    Dịch vụ giữ trẻ

-    Cho thue xe du lịch

-    Dưa don san bay

-    Dịch vụ dang ky ve may bay va ve tau lửa

-    Dang ky tour du lịch trong va ngoai nước.

-    Dịch vụ lam hộ chiếu, visa (visa lam việc/visa du lịch)

-    Cháp nhạn thanh toan bằng Visa Card, Master Card, JCB Khach sạn Misa va thẻ nọi dịa