Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.

http://chmandraf3.blog.wox.cc
Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której podstawowe zasady są opisane w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której to suma przewyższa 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem. pozyczki prywatne pozabankowe

Prócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dodać następne zasady. Najczęściej są to odsetki, które przyjmuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna przekazuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (z reguły są to kwoty około kilkunastu tyś zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę oddać razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest zrozumiałym, że osoba zadłużona nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie zdobędzie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi wyłącznie możliwą do uzyskania.