Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W tym momencie w naszym własnym kraju stopień bezrobocia plasuje się niestety na stosunkowo wysokim poziomie (w tej chwili jest to w przybliżeniu 12 proc.). Ciężko polemizować o rzetelności statystyk mimo to wolno nam przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja osób bezrobotnych jest o tyle dokuczliwa, iż z jednej strony nie mają przychodów a z 2-iej nie mogą zaciągnąć żadnego zobowiązania posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie ujawnił się na rynku usług kredytowych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to z pewnością znakomita informacja dla każdej osoby, która to nie ma pracy a występują u niej nagłe koszty np. przymus wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny rodzaj kredytu a którego zdobycie łączy się z zespołem wymagań które wypada spełnić. W 1szej kolejności należy zakomunikować, iż tego typu kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy sumę 2 tys. złotych przychodu na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w bankach w chwili starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny też dla osób które nie posiadają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.