Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to osobliwego typu umowa, której to zasadnicze zasady są opisane w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której suma wykracza ponad 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem.

Oprócz tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dołączyć kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to odbiera pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna przekazuje zdefiniowaną kwotę gotówki (przeważnie są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tyś złotych) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę opłacić razem z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie ma odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób jedynie możliwą do uzyskania.