Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W tym momencie w naszym państwie stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo wysokim poziomie (teraz jest to mniej więcej 12 proc.). Niełatwo polemizować o rzetelności danych jednakże jesteśmy wstanie przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Położenie ludzi bezrobotnych jest o tyle ciężka, iż z jednej strony nie pozyskują dochodów a z 2-giej nie mają szansy zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w minionym czasie ujawnił się na rynku usług pożyczkowych kompletnie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to z pewnością świetna informacja dla każdej osoby, jaka nie posiada pracy a nadchodzą u niej nieprzewidziane wydatki np. konieczność naprawy piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny rodzaj kredytu a któregoż uzyskanie wiąże się z szeregiem wymogów które to pozostaje spełnić. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że tego typu kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. zł przychodu na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach w trakcie starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu Polaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania żadnych składek.