Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której to główne warunki są opisane w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 złotych koniecznie musi być zatwierdzona pismem.

Prócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mogą dodać kolejne warunki. Najczęściej są to odsetki, które uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje zdefiniowaną kwotę gotówki (zazwyczaj są to kwoty około kilkunastu tysięcy pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę spłacić razem z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie posiada solidnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie zdobędzie. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc ochronić spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi wyłącznie możliwą do uzyskania.