Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego typu umowa, której podstawowe zasady są określone w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność ustalonej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i takiej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której kwota przekracza 500 zł koniecznie musi być stwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dodać kolejne warunki. Na ogół są to odsetki, które otrzymuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać szczególną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy. pozyczki prywatne Prywatne pożyczki dostępne od zaraz, bez BIK, bez zdolności - contains4xzw’s Blog

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (zazwyczaj są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tyś złotych) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę oddać razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie uzyska. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi jedynie dostępną.