Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego rodzaju umowa, której to fundamentalne warunki są ustalone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 zł koniecznie musi być stwierdzona pismem. http://www.kiwibox.com
http://podzastaw.org
Nie licząc tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dodać kolejne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać specjalną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor przekazuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (przeważnie są to sumy około kilkunastu tyś zł) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę zwrócić razem z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie posiada właściwej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi wyłącznie możliwą do uzyskania.