Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W tej chwili w naszym własnym kraju poziom bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo dużym pułapie (obecnie jest to blisko dwanaście procent). Ciężko mówić o wiarygodności danych ale możemy przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Położenie ludzi bezrobotnych jest o tyle trudna, iż z jednej strony nie pozyskują dochodów a z 2-giej nie mają możliwości zaciągnąć żadnego pożyczki mając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w minionym czasie pokazał się na rynku usług pieniężnych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to na pewno znakomita wiadomość dla każdej osoby, która nie ma zatrudnienia a nadchodzą u niej nagłe wydatki np. konieczność wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny rodzaj kredytu a któregoż zdobycie wiąże się z szeregiem wymogów jakie przychodzi spełnić. W 1szej kolejności należy powiedzieć, iż taki kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o zarobkach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy kwotę 2 tys. złotych zarobku netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny także dla osób które nie mają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu Polaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania żadnych składek.